Innerspec Technologies Europe, S.L.

Innerspec Technologies je hlavní světový výrobce defektoskopických přístrojů, využívajících elektro-magneticko-akustických měničů (EMAT), „Dry-Coupled“ měničů (DCUT) nebo vysokovýkonných inspekčních zařízení. Produktová řada výrobků temate® nabízí celková řešení defektoskopických kontrol bez potřeby vazebního media a pro nejtvrdší průmyslové podmínky. Příklady využití temate® systems zahrnují kontroly tupých svarů v ocelárnách, svarů materiálů o různé tloušťce, svarů ocelových trubek a podobně. Produkty Rollmate® jsou určeny pro kontrolu kovaných i litých válců, z jakékoliv slitiny a v průběhu broušení. Rollmate®  je nejnovější a nejpokročilejší systém pro inspekci válců. Je též jediný, který dokáže zjistit povrchové mikrotrhliny na jakémkoliv druhu válců. Pomocí produktů temate® TG-IL and PowerUT® TG-IL je možné měřit tloušťku bezešvých trubek při jejich hromadné výrobě. Včasná detekce překročení tolerancí tloušťky či excentricity trubek umožní jejich výrobci rychlé napravení problému a zabrání tak dalším zbytečným nákladům.

Více informací Vám rádi poskytneme na našem e-mailu marek@mincbergr.net